जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1436 72.05 1201 83.64
अमरावती अमरावती 3362 2814 83.70 2043 72.60
अमरावती बुलडाणा 2869 2709 94.42 1720 63.49
अमरावती यवतमाळ 3291 3030 92.07 1745 57.59
अमरावती वाशिम 1445 1296 89.69 991 76.47
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7625 112.66 4653 61.02
औरंगाबाद जालना 2989 2551 85.35 1608 63.03
औरंगाबाद परभणी 2888 2730 94.53 2363 86.56
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1130 100.98 873 77.26
कोंकण ठाणे 28687 33059 115.24 23887 72.26
कोंकण रत्नागिरी 2630 3544 134.75 2342 66.08
कोंकण रायगड 4452 5464 122.73 4488 82.14
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1565 113.41 1221 78.02
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 14353 107.15 10091 70.31
कोल्हापूर सांगली 5879 6019 102.38 4881 81.09
कोल्हापूर सातारा 6248 6069 97.14 4398 72.47
नागपुर गडचिरोली 889 846 95.16 556 65.72
नागपुर गोंदिया 1900 1700 89.47 1244 73.18
नागपुर चंद्रपूर 2272 1968 86.62 1376 69.92
नागपुर नागपूर 5272 4959 94.06 3557 71.73
नागपुर भंडारा 1802 2239 124.25 1411 63.02
नागपुर वर्धा 1891 1786 94.45 954 53.42
नाशिक अहमदनगर 9492 7610 80.17 5231 68.74
नाशिक जळगाव 5522 4910 88.92 3771 76.80
नाशिक धुळे 3169 2597 81.95 1362 52.45
नाशिक नंदुरबार 1857 1362 73.34 788 57.86
नाशिक नाशिक 11877 13626 114.73 8787 64.49
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 8512 68.00 6316 74.20
पुणे पुणे शहर 15416 25216 163.57 18732 74.29
पुणे सोलापूर 10725 8055 75.10 6537 81.15
मुंबई मुंबई १ 6618 11496 173.71 6026 52.42
मुंबई मुंबई २ 7536 13035 172.97 7673 58.86
मुंबई मुंबई ३ 8642 15139 175.18 8569 56.60
मुंबई मुंबई ४ 8247 15834 192.00 7312 46.18
लातूर उस्मानाबाद 4352 2990 68.70 2367 79.16
लातूर नांदेड 4032 4004 99.31 2410 60.19
लातूर बीड 5705 4348 76.21 3261 75.00
लातूर लातूर 3957 2881 72.81 2207 76.61
   223086 250507 112.29 168952 75.73