जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1458 73.16 1191 81.69
अमरावती अमरावती 3362 2882 85.72 2030 70.44
अमरावती बुलडाणा 2869 2727 95.05 1728 63.37
अमरावती यवतमाळ 3291 3045 92.53 1764 57.93
अमरावती वाशिम 1445 1312 90.80 983 74.92
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7815 115.47 4461 57.08
औरंगाबाद जालना 2989 2747 91.90 1791 65.20
औरंगाबाद परभणी 2888 2744 95.01 1984 72.30
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1147 102.50 786 68.53
कोंकण ठाणे 28687 34342 119.71 25372 73.88
कोंकण रत्नागिरी 2630 3707 140.95 2642 71.27
कोंकण रायगड 4452 5741 128.95 4512 78.59
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1653 119.78 1259 76.16
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 15956 119.12 10828 67.86
कोल्हापूर सांगली 5879 6285 106.91 4191 66.68
कोल्हापूर सातारा 6248 6302 100.86 4392 69.69
नागपुर गडचिरोली 889 933 104.95 569 60.99
नागपुर गोंदिया 1900 1878 98.84 1336 71.14
नागपुर चंद्रपूर 2272 2439 107.35 1671 68.51
नागपुर नागपूर 5272 5338 101.25 3407 63.83
नागपुर भंडारा 1802 2356 130.74 1510 64.09
नागपुर वर्धा 1891 1913 101.16 952 49.76
नाशिक अहमदनगर 9492 7775 81.91 5342 68.71
नाशिक जळगाव 5522 5054 91.52 3709 73.39
नाशिक धुळे 3169 2731 86.18 1492 54.63
नाशिक नंदुरबार 1857 1434 77.22 855 59.62
नाशिक नाशिक 11877 13727 115.58 8234 59.98
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 9290 74.21 6758 72.74
पुणे पुणे शहर 15416 27571 178.85 19964 72.41
पुणे सोलापूर 10725 8621 80.38 5708 66.21
मुंबई मुंबई १ 6618 11727 177.20 6140 52.36
मुंबई मुंबई २ 7536 13516 179.35 7835 57.97
मुंबई मुंबई ३ 8642 15492 179.26 8724 56.31
मुंबई मुंबई ४ 8247 16366 198.45 8409 51.38
लातूर उस्मानाबाद 4352 3192 73.35 2371 74.28
लातूर नांदेड 4032 4089 101.41 2419 59.16
लातूर बीड 5705 4649 81.49 2863 61.58
लातूर लातूर 3957 3012 76.12 2188 72.64
   223086 262966 117.88 172370 77.27