जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1436 72.05 1195 83.22
अमरावती अमरावती 3362 2845 84.62 2061 72.44
अमरावती बुलडाणा 2869 2712 94.53 1723 63.53
अमरावती यवतमाळ 3291 3031 92.10 1758 58.00
अमरावती वाशिम 1445 1303 90.17 992 76.13
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7679 113.46 4661 60.70
औरंगाबाद जालना 2989 2587 86.55 1627 62.89
औरंगाबाद परभणी 2888 2733 94.63 2060 75.38
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1142 102.06 794 69.53
कोंकण ठाणे 28687 33502 116.78 24759 73.90
कोंकण रत्नागिरी 2630 3625 137.83 2410 66.48
कोंकण रायगड 4452 5616 126.15 4519 80.47
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1634 118.41 1280 78.34
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 14977 111.81 9982 66.65
कोल्हापूर सांगली 5879 6056 103.01 4139 68.35
कोल्हापूर सातारा 6248 6158 98.56 4315 70.07
नागपुर गडचिरोली 889 893 100.45 558 62.49
नागपुर गोंदिया 1900 1753 92.26 1257 71.71
नागपुर चंद्रपूर 2272 2031 89.39 1318 64.89
नागपुर नागपूर 5272 4976 94.39 3569 71.72
नागपुर भंडारा 1802 2262 125.53 1434 63.40
नागपुर वर्धा 1891 1797 95.03 953 53.03
नाशिक अहमदनगर 9492 7634 80.43 5246 68.72
नाशिक जळगाव 5522 4915 89.01 3753 76.36
नाशिक धुळे 3169 2685 84.73 1447 53.89
नाशिक नंदुरबार 1857 1426 76.79 855 59.96
नाशिक नाशिक 11877 13661 115.02 8094 59.25
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 8829 70.53 6275 71.07
पुणे पुणे शहर 15416 25516 165.52 18852 73.88
पुणे सोलापूर 10725 8162 76.10 5818 71.28
मुंबई मुंबई १ 6618 11560 174.68 6052 52.35
मुंबई मुंबई २ 7536 13134 174.28 7840 59.69
मुंबई मुंबई ३ 8642 15234 176.28 8615 56.55
मुंबई मुंबई ४ 8247 16022 194.28 7936 49.53
लातूर उस्मानाबाद 4352 3087 70.93 2442 79.11
लातूर नांदेड 4032 4026 99.85 2387 59.29
लातूर बीड 5705 4409 77.28 3207 72.74
लातूर लातूर 3957 2916 73.69 2207 75.69
   223086 253964 113.84 168390 75.48