जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1441 72.30 1191 82.65
अमरावती अमरावती 3362 2867 85.28 2083 72.65
अमरावती बुलडाणा 2869 2714 94.60 1728 63.67
अमरावती यवतमाळ 3291 3036 92.25 1759 57.94
अमरावती वाशिम 1445 1306 90.38 993 76.03
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7734 114.27 4485 57.99
औरंगाबाद जालना 2989 2675 89.49 1703 63.66
औरंगाबाद परभणी 2888 2734 94.67 1982 72.49
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1143 102.14 778 68.07
कोंकण ठाणे 28687 33655 117.32 24851 73.84
कोंकण रत्नागिरी 2630 3686 140.15 2612 70.86
कोंकण रायगड 4452 5649 126.89 4491 79.50
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1644 119.13 1285 78.16
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 15564 116.19 10440 67.08
कोल्हापूर सांगली 5879 6140 104.44 4109 66.92
कोल्हापूर सातारा 6248 6207 99.34 4338 69.89
नागपुर गडचिरोली 889 907 102.02 559 61.63
नागपुर गोंदिया 1900 1762 92.74 1248 70.83
नागपुर चंद्रपूर 2272 2083 91.68 1409 67.64
नागपुर नागपूर 5272 5142 97.53 3680 71.57
नागपुर भंडारा 1802 2262 125.53 1434 63.40
नागपुर वर्धा 1891 1812 95.82 957 52.81
नाशिक अहमदनगर 9492 7676 80.87 5258 68.50
नाशिक जळगाव 5522 4918 89.06 3605 73.30
नाशिक धुळे 3169 2728 86.08 1489 54.58
नाशिक नंदुरबार 1857 1426 76.79 855 59.96
नाशिक नाशिक 11877 13674 115.13 8043 58.82
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 9167 73.23 6640 72.43
पुणे पुणे शहर 15416 25691 166.65 18851 73.38
पुणे सोलापूर 10725 8510 79.35 5647 66.36
मुंबई मुंबई १ 6618 11624 175.64 6091 52.40
मुंबई मुंबई २ 7536 13398 177.79 7810 58.29
मुंबई मुंबई ३ 8642 15299 177.03 8683 56.76
मुंबई मुंबई ४ 8247 16135 195.65 8295 51.41
लातूर उस्मानाबाद 4352 3120 71.69 2326 74.55
लातूर नांदेड 4032 4043 100.27 2376 58.77
लातूर बीड 5705 4524 79.30 2775 61.34
लातूर लातूर 3957 2976 75.21 2172 72.98
   223086 257072 115.23 169031 75.77