जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1449 72.70 1197 82.61
अमरावती अमरावती 3362 2870 85.37 2033 70.84
अमरावती बुलडाणा 2869 2719 94.77 1730 63.63
अमरावती यवतमाळ 3291 3038 92.31 1759 57.90
अमरावती वाशिम 1445 1311 90.73 997 76.05
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7767 114.76 4542 58.48
औरंगाबाद जालना 2989 2680 89.66 1706 63.66
औरंगाबाद परभणी 2888 2739 94.84 1983 72.40
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1148 102.59 779 67.86
कोंकण ठाणे 28687 33956 118.37 25011 73.66
कोंकण रत्नागिरी 2630 3687 140.19 2612 70.84
कोंकण रायगड 4452 5679 127.56 4453 78.41
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1650 119.57 1291 78.24
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 15807 118.01 10546 66.72
कोल्हापूर सांगली 5879 6147 104.56 4081 66.39
कोल्हापूर सातारा 6248 6215 99.47 4332 69.70
नागपुर गडचिरोली 889 907 102.02 559 61.63
नागपुर गोंदिया 1900 1765 92.89 1249 70.76
नागपुर चंद्रपूर 2272 2084 91.73 1410 67.66
नागपुर नागपूर 5272 5194 98.52 3580 68.93
नागपुर भंडारा 1802 2262 125.53 1438 63.57
नागपुर वर्धा 1891 1812 95.82 957 52.81
नाशिक अहमदनगर 9492 7707 81.19 5284 68.56
नाशिक जळगाव 5522 4928 89.24 3606 73.17
नाशिक धुळे 3169 2728 86.08 1490 54.62
नाशिक नंदुरबार 1857 1429 76.95 851 59.55
नाशिक नाशिक 11877 13680 115.18 8047 58.82
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 9214 73.61 6704 72.76
पुणे पुणे शहर 15416 27337 177.33 20228 73.99
पुणे सोलापूर 10725 8583 80.03 5691 66.31
मुंबई मुंबई १ 6618 11666 176.28 6098 52.27
मुंबई मुंबई २ 7536 13454 178.53 7803 58.00
मुंबई मुंबई ३ 8642 15375 177.91 8671 56.40
मुंबई मुंबई ४ 8247 16259 197.15 8329 51.23
लातूर उस्मानाबाद 4352 3134 72.01 2336 74.54
लातूर नांदेड 4032 4050 100.45 2361 58.30
लातूर बीड 5705 4525 79.32 2776 61.35
लातूर लातूर 3957 2983 75.39 2179 73.05
   223086 259938 116.52 170699 76.52