जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1420 71.25 1214 85.49
अमरावती अमरावती 3362 2730 81.20 2225 81.50
अमरावती बुलडाणा 2869 2686 93.62 1852 68.95
अमरावती यवतमाळ 3291 3012 91.52 1850 61.42
अमरावती वाशिम 1445 1269 87.82 1095 86.29
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7542 111.44 4561 60.47
औरंगाबाद जालना 2989 2437 81.53 1696 69.59
औरंगाबाद परभणी 2888 2728 94.46 2401 88.01
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1124 100.45 872 77.58
कोंकण ठाणे 28687 32063 111.77 22880 71.36
कोंकण रत्नागिरी 2630 3523 133.95 2309 65.54
कोंकण रायगड 4452 5368 120.58 4433 82.58
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1509 109.35 1095 72.56
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 14183 105.88 10822 76.30
कोल्हापूर सांगली 5879 5769 98.13 4705 81.56
कोल्हापूर सातारा 6248 5929 94.89 4953 83.54
नागपुर गडचिरोली 889 822 92.46 651 79.20
नागपुर गोंदिया 1900 1630 85.79 1390 85.28
नागपुर चंद्रपूर 2272 1909 84.02 1533 80.30
नागपुर नागपूर 5272 4784 90.74 3672 76.76
नागपुर भंडारा 1802 2107 116.93 1472 69.86
नागपुर वर्धा 1891 1726 91.27 999 57.88
नाशिक अहमदनगर 9492 7494 78.95 5129 68.44
नाशिक जळगाव 5522 4856 87.94 3811 78.48
नाशिक धुळे 3169 2588 81.67 1298 50.15
नाशिक नंदुरबार 1857 1353 72.86 781 57.72
नाशिक नाशिक 11877 13529 113.91 8920 65.93
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 8451 67.51 6823 80.74
पुणे पुणे शहर 15416 24757 160.59 18454 74.54
पुणे सोलापूर 10725 7936 74.00 6889 86.81
मुंबई मुंबई १ 6618 11225 169.61 5916 52.70
मुंबई मुंबई २ 7536 12712 168.68 7282 57.28
मुंबई मुंबई ३ 8642 14753 170.71 8631 58.50
मुंबई मुंबई ४ 8247 15361 186.26 7075 46.06
लातूर उस्मानाबाद 4352 2963 68.08 2332 78.70
लातूर नांदेड 4032 3990 98.96 2518 63.11
लातूर बीड 5705 4292 75.23 2898 67.52
लातूर लातूर 3957 2857 72.20 2238 78.33
   223086 245387 110.00 169675 76.06