जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1432 71.85 1177 82.19
अमरावती अमरावती 3362 2778 82.63 2060 74.15
अमरावती बुलडाणा 2869 2696 93.97 1730 64.17
अमरावती यवतमाळ 3291 3025 91.92 1759 58.15
अमरावती वाशिम 1445 1291 89.34 975 75.52
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7578 111.97 4558 60.15
औरंगाबाद जालना 2989 2488 83.24 1582 63.59
औरंगाबाद परभणी 2888 2730 94.53 2365 86.63
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1129 100.89 879 77.86
कोंकण ठाणे 28687 32618 113.70 23384 71.69
कोंकण रत्नागिरी 2630 3532 134.30 2319 65.66
कोंकण रायगड 4452 5429 121.95 4485 82.61
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1539 111.52 1213 78.82
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 14238 106.29 10640 74.73
कोल्हापूर सांगली 5879 5819 98.98 4649 79.89
कोल्हापूर सातारा 6248 5960 95.39 4801 80.55
नागपुर गडचिरोली 889 840 94.49 551 65.60
नागपुर गोंदिया 1900 1693 89.11 1249 73.77
नागपुर चंद्रपूर 2272 1955 86.05 1366 69.87
नागपुर नागपूर 5272 4941 93.72 3574 72.33
नागपुर भंडारा 1802 2232 123.86 1406 62.99
नागपुर वर्धा 1891 1767 93.44 953 53.93
नाशिक अहमदनगर 9492 7540 79.44 5173 68.61
नाशिक जळगाव 5522 4879 88.36 3820 78.29
नाशिक धुळे 3169 2594 81.86 1302 50.19
नाशिक नंदुरबार 1857 1358 73.13 782 57.58
नाशिक नाशिक 11877 13580 114.34 8948 65.89
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 8489 67.81 6602 77.77
पुणे पुणे शहर 15416 24972 161.99 18638 74.64
पुणे सोलापूर 10725 7970 74.31 6634 83.24
मुंबई मुंबई १ 6618 11396 172.20 5855 51.38
मुंबई मुंबई २ 7536 12918 171.42 7573 58.62
मुंबई मुंबई ३ 8642 14964 173.15 8371 55.94
मुंबई मुंबई ४ 8247 15656 189.84 7257 46.35
लातूर उस्मानाबाद 4352 2977 68.41 2338 78.54
लातूर नांदेड 4032 3996 99.11 2405 60.19
लातूर बीड 5705 4303 75.43 2907 67.56
लातूर लातूर 3957 2868 72.48 2249 78.42
   223086 248170 111.24 168529 75.54