जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1423 71.40 1202 84.47
अमरावती अमरावती 3362 2734 81.32 2223 81.31
अमरावती बुलडाणा 2869 2690 93.76 1847 68.66
अमरावती यवतमाळ 3291 3017 91.67 1837 60.89
अमरावती वाशिम 1445 1284 88.86 975 75.93
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7565 111.78 4550 60.15
औरंगाबाद जालना 2989 2477 82.87 1594 64.35
औरंगाबाद परभणी 2888 2729 94.49 2393 87.69
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1128 100.80 878 77.84
कोंकण ठाणे 28687 32385 112.89 23254 71.80
कोंकण रत्नागिरी 2630 3529 134.18 2317 65.66
कोंकण रायगड 4452 5409 121.50 4470 82.64
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1521 110.22 1099 72.26
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 14202 106.02 10770 75.83
कोल्हापूर सांगली 5879 5788 98.45 4729 81.70
कोल्हापूर सातारा 6248 5951 95.25 4808 80.79
नागपुर गडचिरोली 889 835 93.93 536 64.19
नागपुर गोंदिया 1900 1667 87.74 1223 73.37
नागपुर चंद्रपूर 2272 1918 84.42 1504 78.42
नागपुर नागपूर 5272 4865 92.28 3589 73.77
नागपुर भंडारा 1802 2113 117.26 1405 66.49
नागपुर वर्धा 1891 1731 91.54 998 57.65
नाशिक अहमदनगर 9492 7525 79.28 5161 68.58
नाशिक जळगाव 5522 4858 87.98 3803 78.28
नाशिक धुळे 3169 2593 81.82 1301 50.17
नाशिक नंदुरबार 1857 1354 72.91 780 57.61
नाशिक नाशिक 11877 13558 114.15 8898 65.63
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 8472 67.68 6585 77.73
पुणे पुणे शहर 15416 24891 161.46 18498 74.32
पुणे सोलापूर 10725 7943 74.06 6893 86.78
मुंबई मुंबई १ 6618 11304 170.81 5945 52.59
मुंबई मुंबई २ 7536 12802 169.88 7376 57.62
मुंबई मुंबई ३ 8642 14864 172.00 8326 56.01
मुंबई मुंबई ४ 8247 15522 188.21 7193 46.34
लातूर उस्मानाबाद 4352 2970 68.24 2332 78.52
लातूर नांदेड 4032 3990 98.96 2518 63.11
लातूर बीड 5705 4297 75.32 2899 67.47
लातूर लातूर 3957 2866 72.43 2248 78.44
   223086 246770 110.62 168957 75.74