जिल्हानिहाय नावनोंदणी अहवाल

विभागजिल्हानोंदणीकृत संस्था संख्यानोंदणी संस्था संख्यासंस्था नोंदणी टक्केवारीप्रमाणित संस्थाप्रमाणित संस्था टक्केवारी
अमरावती अकोला 1993 1419 71.20 1214 60.91
अमरावती अमरावती 3362 2724 81.02 2223 66.12
अमरावती बुलडाणा 2869 2680 93.41 1852 64.55
अमरावती यवतमाळ 3291 3007 91.37 1848 56.15
अमरावती वाशिम 1445 1267 87.68 1094 75.71
औरंगाबाद औरंगाबाद 6768 7519 111.10 4544 67.14
औरंगाबाद जालना 2989 2432 81.37 1688 56.47
औरंगाबाद परभणी 2888 2722 94.25 2395 82.93
औरंगाबाद हिंगोली 1119 1123 100.36 871 77.84
कोंकण ठाणे 28687 31755 110.69 22689 79.09
कोंकण रत्नागिरी 2630 3514 133.61 2307 87.72
कोंकण रायगड 4452 5346 120.08 4419 99.26
कोंकण सिंधुदुर्ग 1380 1506 109.13 1090 78.99
कोल्हापूर कोल्हापूर 13395 14113 105.36 10795 80.59
कोल्हापूर सांगली 5879 5756 97.91 4696 79.88
कोल्हापूर सातारा 6248 5924 94.81 4961 79.40
नागपुर गडचिरोली 889 820 92.24 651 73.23
नागपुर गोंदिया 1900 1624 85.47 1389 73.11
नागपुर चंद्रपूर 2272 1905 83.85 1531 67.39
नागपुर नागपूर 5272 4768 90.44 3650 69.23
नागपुर भंडारा 1802 2099 116.48 1465 81.30
नागपुर वर्धा 1891 1724 91.17 998 52.78
नाशिक अहमदनगर 9492 7475 78.75 5230 55.10
नाशिक जळगाव 5522 4843 87.70 3807 68.94
नाशिक धुळे 3169 2576 81.29 1310 41.34
नाशिक नंदुरबार 1857 1353 72.86 781 42.06
नाशिक नाशिक 11877 13512 113.77 8987 75.67
पुणे पुणे ग्रामीण 12518 8433 67.37 6811 54.41
पुणे पुणे शहर 15416 24368 158.07 18312 118.79
पुणे सोलापूर 10725 7933 73.97 6890 64.24
मुंबई मुंबई १ 6618 11109 167.86 5830 88.09
मुंबई मुंबई २ 7536 12585 167.00 8498 112.77
मुंबई मुंबई ३ 8642 14532 168.16 8550 98.94
मुंबई मुंबई ४ 8247 15158 183.80 6992 84.78
लातूर उस्मानाबाद 4352 2953 67.85 2330 53.54
लातूर नांदेड 4032 3977 98.64 2506 62.15
लातूर बीड 5705 4279 75.00 2887 50.60
लातूर लातूर 3957 2846 71.92 2315 58.50
   223086 243679 109.23 170406 76.39